Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Logotyp programu Interreg Europa 2021-2027

O programie

Program Interreg Europa 2021-2027 (PDF 529 KB) stanowi kontynuację programu Interreg Europa 2014-2020 (PPTX 4 MB).

Interreg Europa 2021-2027 wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu.

Budżet programu wynosi 379 482 670 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucją Zarządzającą jest francuski region Hauts-de-France. Wspólny Sekretariat mieści się w Lille, we Francji.

Projekt programu Interreg Europa 2021-2027 w języku polskim (tłumaczenie robocze). (PDF 357 KB)

Zasięg geograficzny

UE-27, Norwegia, Szwajcaria

Mapa programu Interreg Europa 2021-2027

Beneficjenci

  • Władze krajowe, regionalne i lokalne.

  • Podmioty prawa publicznego.

  • Prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną, posiadające kompetencje w obszarze rozwoju regionalnego.

Dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych wynosi 80% dla podmiotów publicznych, 70% dla prywatnych.

Projekty

Celem projektów jest poprawa wdrażania instrumentów polityki.

Oczekiwane rezultaty projektów (przykłady):

• opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania z innych środków (np. z regionalnego lub krajowego programu operacyjnego),

• wprowadzenie w regionie nowatorskiego rozwiązania w oparciu o rezultaty akcji pilotażowej (np. utworzenie innowacyjnej oferty edukacyjno-turystycznej w parkach krajobrazowych, stymulowanie popytu na usługi sektora kreatywnego poprzez system voucherów dla MŚP z innych regionów, wzmacnianie sektora przedsiębiorczości społecznej poprzez szkolenia na temat crowdfundingu),

• wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania instrumentem polityki (np. nowe metody oceny wniosków, zmiany w systemie naboru projektów),

• wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie nowego celu).

Priorytet

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk rozwoju regionalnego.

Zakres tematyczny programu obejmuje wszystkie zagadnienia polityki spójności.

Platforma learningowa programu Interreg Europa  

Program zapewnia bezpłatne wsparcie ekspertów tematycznych. Eksperci opracowują tematyczne publikacje, organizują warsztaty i webinaria, współpracują przy organizacji wzajemnych oceny (ang. peer reviews), świadczą pomoc doradczą, prowadzą bazę dobrych praktyk itp.

Z obecnie świadczonymi usługami można zapoznać się na stronie programu Interreg Europa 2014-2020.

Pierwszy nabór wniosków

5 kwietnia – 31 maja 2022 roku.

Projekt warunków pierwszego naboru wniosków w j. polskim (tłumaczenie robocze) (PDF 716 KB)

Projekt podręcznika programu w j. polskim (tłumaczenie robocze) (PDF 1 MB)

Projekt podręcznika programu w j. polskim (tłumaczenie robocze) - dokument z udogodnieniami (PDF 2 MB)

 

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel.: 22 273 81 76
e-mail IE@mfipr.gov.pl