Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Współpracy Interact 2021-2027 – konsultacje publiczne

Konsultacje Programu Interact 2021-2027 trwały od 28 kwietnia do 12 maja 2021 r.

O programie Interact

Program Interact świadczy pomoc ekspercką instytucjom zaangażowanym w realizację programów Interreg w UE. W ramach programu nie organizuje się naborów wniosków projektowych. Projekt programu został przygotowany przez międzynarodową grupę roboczą, w której uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji będą rozpatrywane wspólnie z partnerami zagranicznymi biorącymi udział w przygotowaniu programu.

Programy Interreg, realizację których wspiera program Interact, to programy celu drugiego polityki spójności: „Europejska Współpraca Terytorialna”. Programy te wspierają międzynarodową współpracę różnych podmiotów w podejmowaniu wspólnych wyzwań, rozwiązywaniu problemów, wymianie doświadczeń, wzmacniając tym samym rozwój społeczno-gospodarczy UE i jej sąsiadów.

Dla kogo jest program Interact

Głównymi odbiorcami są instytucje pełniące różne funkcje w realizacji programów Interreg, w tym:

  • Instytucje Zarządzające,
  • Wspólne Sekretariaty,
  • Kontrolerzy krajowi,
  • Instytucje audytowe,
  • Przedstawiciele Komitetów Monitorujących.

W ograniczonym zakresie z programu korzystają także inni interesariusze programów Interreg, np. punkty kontaktowe, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej.

Cele programu Interact

  • Wzmocnienie zdolności zarządzania programami Interreg,
  • Wzmocnienie zdolności do pracy w programach współpracy,
  • Wzmocnienie zdolności do utrwalania i komunikowania wyników programu oraz do zwiększania widoczności jego efektów.

Budżet programu Interact

56,25 mln euro

Dokumenty do pobrania