Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Współpracy Interact 2021-2027 – konsultacje publiczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach Programu Interact 2021-2027. Konsultacje trwają od 28 kwietnia do 12 maja 2021 r.

O programie Interact

Program Interact świadczy pomoc ekspercką instytucjom zaangażowanym w realizację programów Interreg w UE.  W ramach programu nie organizuje się naborów wniosków projektowych. Projekt programu został przygotowany przez międzynarodową grupę roboczą, w której uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji będą rozpatrywane wspólnie z partnerami zagranicznymi biorącymi udział w przygotowaniu programu.

Programy Interreg, realizację których wspiera program Interact, to programy  celu drugiego polityki spójności: „Europejska Współpraca Terytorialna”. Programy te wspierają międzynarodową współpracę różnych podmiotów w podejmowaniu wspólnych wyzwań, rozwiązywaniu problemów, wymianie doświadczeń, wzmacniając tym samym rozwój społeczno-gospodarczy UE i jej sąsiadów.

Dla kogo jest program Interact

Głównymi odbiorcami są instytucje pełniące różne funkcje w realizacji programów Interreg, w tym:

  • Instytucje Zarządzające
  • Wspólne Sekretariaty
  • Kontrolerzy krajowi
  • Instytucje audytowe
  • Przedstawiciele Komitetów Monitorujących

W ograniczonym zakresie z programu korzystają także inni interesariusze programów Interreg, np. punkty kontaktowe, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej.

Cele programu Interact

  • Wzmocnienie zdolności zarządzania programami Interreg,
  • Wzmocnienie zdolności do pracy w programach współpracy,
  • Wzmocnienie zdolności do utrwalania i komunikowania wyników programu oraz do zwiększania widoczności jego efektów.

Budżet programu Interact

56,25 mln euro

Dokumenty do pobrania

Projekt Programu (polska wersja) (DOCX 121 KB) 

Projekt programu (polska wersja)  (PDF 1001 KB)

Zgłoś uwagę

Uwagi do dokumentu możesz zgłosić od 28 kwietnia do 12 maja 2021 roku, korzystając z poniższego formularza.

 

Formularz zgłaszania uwag do Programu Interreg Morza Bałtyckiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem danych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) IOD@mfipr.gov.pl

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

5+7=