Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Strategiczna Agenda projektu ENTeR - zarządzanie odpadami włókienniczymi i ich recykling

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji o projekcie ENTeR (angielska nazwa: EXPERT NETWORK ON TEXTILE RECYCLING) zamieszczonych na naszych stronach, przekazujemy kolejną porcję informacji o działaniach w tym projekcie, w którym ze strony polskiej uczestniczą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa oraz PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego.

logo projektu Enter

Strategiczna Agenda dotycząca zarządzania odpadami włókienniczymi i ich recyklingu 

W ramach projektu ENTeR opracowano Strategiczną Agendę dotyczącą zarządzania odpadami włókienniczymi i ich recyklingu. Dokument ten został przygotowany w oparciu o analizę bieżącej sytuacji w zakresie zarządzania odpadami włókienniczymi i ich recyklingu w sektorze włókienniczym i odzieżowym Polsce, w tym m.in. dostępnych rozwiązań techniczno-technologicznych i aktualnego stanu prawnego. Opracowana strategia i plan działań, w tym zdefiniowane cele i priorytety, mają na celu optymalizację zużycia surowców, zrównoważone gospodarowanie odpadami i zmniejszenie negatywnego wpływu sektora włókienniczego i odzieżowego na środowisko, poprzez zastosowanie w tym sektorze zasad Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - GOZ. 

Zidentyfikowano pięć obszarów działań, które stymulować będą transformację sektora włókienniczo-odzieżowego w kierunku GOZ:

 • Legislacja i polityki (Legal and Policies) – monitorowanie polityk wspólnotowych oraz regionalnych,
 • Zarządzanie odpadami (Waste management) – opracowanie przedmiotowych baz danych i platformy wymiany informacji, materiałów i technologii; również badanie modeli odzyskiwania odpadów,
 • Kierunki badawcze i technologie (Research trends and technologies) – opracowanie technologii integrujących i optymalizujących proces produkcyjny z uwzględnieniemcyklu życia produktu (LCA),
 • Komunikacja (Communication) – rozpoznanie rynku materiałów wtórnych oraz recyklingu i zachęcanie do powtórnego wykorzystywania odpadów w celu nadania im drugiego życia,
 • Edukacja (Education) – szkolenia w zakładach sektora włókienniczo-odzieżowego według zgłaszanych potrzeb (podnoszenie kwalifikacji zawodowych), identyfikacja warunków wspierających wdrażanie modelu GOZ w tych zakładach.  

Agenda we wprowadzeniu prezentuje informacje o europejskim przemyśle włókienniczym i sektorze recyklingu, które stanowią podłoże proponowanych wyżej obszarów działań. Dokument obejmuje także streszczenia – karty analiz (PDF 337 KB) dotyczących zarządzania odpadami włókienniczymi i ich recyklingu w regionach: Czechy, Węgry, Włochy (Lombardia), Polska i Niemcy (Saksonia).

Zainteresowanych Strategiczną Agendą (dokument w języku angielskim) prosimy o kontakt: esulak@iw.lodz.pl lub grzywacz@iw.lodz.pl z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa. 

agenda strategiczna i aneks

e-Training - Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) 

Zgodnie z założeniami Strategicznej Agendy dotyczącej zarządzania odpadami włókienniczymi i ich recyklingu i zdefiniowanym w nim obszarem działania EDUKACJA, polscy partnerzy projektu ENTeR organizują szkolenia dla przedsiębiorstw lub osób zainteresowanych z przemysłu włókienniczego. Program szkolenia (w formie zdalnej lub bezpośredniej) obejmuje tzw. High Level Training Modules – moduły na temat: 

 • Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – projektu ENTeR i innych projektów dotyczących GOZ
 • Strategicznej Agendy dotyczącej zarządzania odpadami włókienniczymi i ich recyklingu
 • Wprowadzenia do zagadnień GOZ
 • Zagadnienia - Co to jest eco-design?
 • Recyklingu wyrobów włókienniczych
 • Projektu ENTeR – omówienia pilotażowych badań (pilot case) – przykłady konkretnych działań. 

Zainteresowanych Szkoleniem prosimy o kontakt: esulak@iw.lodz.pl lub grzywacz@iw.lodz.pl z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa.

W zależności od potrzeb i ram czasowych możemy modyfikować program; po szkoleniu wymagane jest wypełnienie Ankiety oceniającej organizację i program. Szkolenia są dla uczestników bezpłatne - zaproszenie ważne jest do września 2020. 

Pilotażowe szkolenie odbyło się 27 lutego 2020 r. w Zduńskiej Woli dla grupy pracowników firmy FERAX.
Z ankiet wypełnionych przez uczestników wynika, że szkolenie było potrzebne i spełniło ich oczekiwania, a to dla nas wielka satysfakcja! 

Zdjęcia ze szkolenia w firmie FERAX

 • Uczestnicy szkolenia

  Uczestnicy szkolenia

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Rozdanie certyfikatów

  Rozdanie certyfikatów