Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zarządzanie odpadami w przemyśle włókienniczym - konferencja projektu ENTeR

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA  zaprasza do udziału w Konferencji, która dotyczyć będzie zagadnień Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) ze szczególnym uwzględnieniem branży tekstylno-odzieżowej oraz dotychczasowych działań podjętych w ramach projektu ENTeR (ang. Expert Network on Textile Recycling) realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. 

ENTeR_CMYK_mmm

Zakres merytoryczny Konferencji obejmie m.in. zagadnienia:

  • innowacyjnych technologii materiałowych (o potencjale wdrożeniowym), które pozwolą uzyskać redukcję poprodukcyjnych odpadów włókienniczych, a także ich ponowne wykorzystanie w nowych materiałach do zastosowań technicznych (recykling materiałowy);
  • zmniejszenia zużycia energii poprzez ograniczenie procesów związanych  z gospodarowaniem odpadami (np. zużycie energii w procesach magazynowania, transportu, utylizacji);
  • zastosowania podejścia Life Cycle Design w sektorze włókienniczym, w celu opracowania nowych, bardziej trwałych produktów.

porozrzucane ubrania

Dla kogo

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorstw, które szukają wsparcia w zarządzaniu odpadami włókienniczymi.

Prezentacje plenarne, a następnie sesja warsztatowa z udziałem przedstawicieli administracji państwowej będą formułą sprzyjającą dyskusji i wymianie praktycznych doświadczeń.

Kiedy

Konferencja ENTeR organizowana 26 września 2019 roku w Kościelisku k/Zakopanego będzie spotkaniem towarzyszącym XXXV Seminarium Polskich Chemików Kolorystów organizowanym co roku przez Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów i Fundację Rozwoju Polskiej Kolorystyki. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 25-27 września 2019 roku w Domu Wczasowym AMW w Zakopanem-Kościelisku.

Jesteśmy przekonani o potrzebie współpracy z Państwem, która przyczyni się do:                            

  • budowania relacji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w GOZ,
  • a przede wszystkim do recyklingu materiałów włókienniczych (technicznych i odzieżowych)
  • czego efektem mogą być nowe innowacyjne produkty i technologie. 

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt: ledakowicz@iw.lodz.pl oraz grzywacz@iw.lodz.pl (ilość miejsc ograniczona)

Informacja o projekcie ENTeR

(polska nazwa projektu: Sieć ekspercka dotycząca recyklingu wyrobów włókienniczych)

Innowacyjne metody zarządzania odpadami i recyklingu w przemyśle włókienniczym umożliwiają redukcję odpadów i ich ponowne wykorzystanie.

Wspomagają zmniejszanie kosztów produkcji chroniąc jednocześnie środowisko. Projekt ENTeR realizowany jest w pięciu europejskich krajach, w których znajdują się przedsiębiorstwa branży tekstylnej, promując innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, by wprowadzić ideę Circular Economy – Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) do procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych. Ponadnarodowy projekt współpracy finansowany jest z Programu Interreg Europa Środkowa, a jego celem jest stworzenie trwałych powiązań między innowacyjnymi podmiotami.

Więcej informacji o projekcie  (PDF 316 KB)

Wizyta w Dywilan

Wizyta w Dywilan SA – pilot case study

 

Międzynarodowy zespół projektu

Międzynarodowy zespół projektu ENTeR