Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Europa zatwierdzony przez Komisję Europejską

Decyzją wykonawczą z 11 czerwca 2015 roku Komisja Europejska zatwierdziła program współpracy Interreg Europa.

Interreg Europa to program międzyregionalny celu Europejska Współpraca Terytorialna. Jego celem jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (regionalne i krajowe programy operacyjne), a w uzasadnionych wypadkach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

W ramach programu będą funkcjonowały także cztery tematyczne Platformy na rzecz pogłębiania wiedzy na temat polityki regionalnej – bezpłatny zasób wiedzy, dostępny on-line dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną.