Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Raport z publicznych konsultacji projektu Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027

Publiczne konsultacje projektu programu trwały od 20 grudnia 2021 r. do 19 stycznia 2022 r. Ich celem było zebranie uwag, komentarzy i opinii dotyczących dokumentu. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone przez Grupę Zadaniową ds. Programu. 

W tym czasie odbyły się również webinaria, podczas których zostały omówione zakres tematyczny, priorytety i kwestie związane z wdrażaniem programu. Mogli wziąć w nich udział interesariusze z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z litweskich regionów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

***

Program Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 

Głównym celem programu jest poprawa dobrobytu społeczności transgranicznych poprzez współpracę oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego Litwy i Polski.

Kto może ubiegać się o środki w programie?

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być na przykład:

 • władze lokalne
 • regionalne i krajowe
 • organy publiczne i podmioty prawa publicznego
 • stowarzyszenia
 • organizacje pozarządowe
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

Projekty muszą być realizowane w międzynarodowym partnerstwie i muszą mieć transgraniczny charakter.

Obszar wsparcia programu obejmuje:       

 • okręg olicki (Alytaus apskritis), Litwa
 • okręg kowieński (Kauno apskritis), Litwa
 • okręg mariampolski (Marijampolės apskritis), Litwa
 • okręg tauroski (Tauragės apskritis), Litwa
 • okręg wileński (z wyłączeniem miasta Wilno)(Vilniaus apskritis), Litwa
 • podregion ełcki, Polska
 • podregion suwalski, Polska
 • podregion białostocki, Polska

Mapa obszaru objętego Programem Interreg Litwa - Polska 2021-2027

Mapa obszaru objętego programem Interreg Litwa Polska 2021-2027_20122021

Całkowity budżet programu wynosi 57,13 mln EUR, z czego dofinansowanie EFRR wynosi 45,7 mln EUR.

Priorytety programu:   

 • promowanie dobrostanu środowiskowego
 • promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego
 • wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami.

Projekt programu: