Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekty programu Interreg Europa Środkowa zatwierdzone w 2. naborze

Zachęcamy do zapoznania się z opisem projektów (PDF 710 KB) zatwierdzonych w drugim naborze w programie współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa.

Projekty, których realizacja rozpocznie się w II połowie 2017 r. dotyczą między innymi następujących kwestii:

  • wsparcia dla przedsiębiorstw rodzinnych,
  • wspierania przedsiębiorczości społecznej na obszarach, które stoją w obliczu negatywnych skutków zmian demograficznych i niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej,
  • dostosowania małych i średnich firm do zmieniających się - wskutek wprowadzania innowacji i nowych technologii - warunków rynkowych,
  • modernizacji energetycznej budynków powstałych przed rokiem 1970,
  • skutków środowiskowych i zdrowotnych nadmiernego ruchu na drogach.

Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony 21 września 2017 r.