Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie na seminarium informacyjne na temat 2. naboru projektów seed money w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

roślinki na monetach

Serdecznie zapraszamy na seminarium informacyjne na temat projektów typu seed money, które odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Podczas spotkania przedstawimy Państwu dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektów typu seed money i zasady obowiązujące w 2. naborze. Przedstawiciele trzech koordynatorów obszarów tematycznych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) omówią zasady preselekcji wniosków projektowych.

Agenda spotkania (PDF 330 KB)
Rejestracja na spotkanie

Uwaga liczba miejsc ograniczona!

Czym są projekty seed money w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego?

Seed money to typ małych projektów dofinansowywanych ze środków Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego. Służą one przygotowaniu propozycji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla jednego z obszarów tematycznych lub działań horyzontalnych zgodnie z planem działań Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Projekty seed money mogą skupiać się na dowolnym temacie wymienionym w planie działań strategii. Należy podkreślić, że plan działań jest obecnie aktualizowany. Projekty opracowane przy wsparciu seed money mogą ubiegać się o dofinansowanie dostępne w regionie Morza Bałtyckiego w ramach dowolnego programu UE, krajowego lub innego. Całkowity budżet projektu seed money wynosi 50 000 euro. Maksymalna kwota współfinansowania z Programu wynosi do 85 % zakładanych wydatków. Taki poziom współfinansowania dotyczy partnerów ze wszystkich państw programu. W każdym z projektów musi brać udział co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw z obszaru objętego Programem: partner wiodący i co najmniej dwóch partnerów projektu. Szczegóły dotyczące kwalifikowalności partnerów oraz zasady dotyczące przygotowania i realizacji projektów seed money zawarte są w podręczniku programu (rozdział J) wersja oryginalna, wersja polska.

Jak ubiegać się o dofinansowanie seed money?

Procedura jest dwustopniowa. Warunkiem ubiegania się o środki na projekt seed money jest uzyskanie poparcia od odpowiedniego Koordynatora Obszarów Tematycznych lub Działań Horyzontalnych (and. Policy Area Coordinator PAC, Horizontal Area Coordinator HAC). Dlatego pierwszym etapem jest złożenie projektu wniosku do odpowiedniego PAC/HAC. Koordynatorzy przekazują listy poparcia dla wybranych projektów do Instytucji Zarządzajacej/Wspólnego Sekretariatu (IZ/WS) Interreg Region Morza Bałtyckiego. Liderzy tych projektów zostaną poproszeni o złożenie pełnego wniosku. Zachęcamy do kontaktu z odpowiednimi koordynatorami i skonsultowania pomysłu na projekt przed oficjalnym złożeniem dokumentów.

Harmonogram 2. naboru seed money:

  • Ogłoszenie naboru i publikacja wszystkich dokumentów: 5 listopada 2019 r. 
  • Termin dostarczenia uproszczonych propozycji projektów do PAC/HAC: do 9 grudnia 2019 r. Formularz jest dostępny do pobrania na stronie programu.
  • Termin składania pełnych wniosków (tylko propozycje zaakceptowane przez PAC/HAC): 23 marca 2020 r.

Informacje na temat projektów seed money i dane kontaktowe do koordynatorów strategii dostępne są na stronie programu. Szczegółowe warunki naboru opisane są na stronie programu.
Ogłoszenie o naborze

logo Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego