Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapowiedź pierwszego naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Nabór zostanie otwarty jesienią 2021 roku, jednak już teraz dostępne są informacje i narzędzia, które pozwalają rozpocząć planowanie nowych projektów i tworzenie międzynarodowych partnerstw.

baner narzędzia do poszukiwania partnerów do projektów Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Pierwszy nabór projektów będzie otwarty we wszystkich czterech priorytetach i wszystkich celach szczegółówych:

 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
  W tym priorytecie finansujemy projekty, które wzmacniają zdolności innowacyjne oraz zachęcają do wykorzystania zaawansowanych technologii. Na wsparcie mogą liczyć również projekty, które rozwijają zdolności instytucjonalne w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej oraz przedsiębiorczości. Szacunkowy budżet dla tego priorytetu wyniesie w pierwszym naborze 22 miliony euro
 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
  W ramach tego priorytetu finansujemy projekty, które zajmują się wyzwaniami środowiskowymi w Europie Środkowej oraz pomagają zwiększyć efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na finansowanie mogą liczyć także projekty sprzyjające zrównoważonej mobilności miejskiej. Orientacyjny budżet przewidziany w pierwszym naborze na ten priorytet wynosi 36 milionów euro.
 3. Współpraca na rzecz bardziej połączonej Europy Środkowej
  Finansowanie w ramach tego priorytetu mogą uzyskać projekty, które usprawniają połączenia transportowe wiejskich i peryferyjnych regionów Europy Środkowej oraz wzmacniają zrównoważony, inteligentny i intermodalny transport, w tym połączenia z korytarzami Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Dla tego priorytetu przewidziano w pierwszym naborze szacunkowy budżet w wysokości 7 milionów euro.
 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
  W ramach tego priorytetu finansowane będą projekty, które podnoszą zdolności instytucjonalne władz publicznych na wszystkich szczeblach terytorialnych w zakresie opracowywania i wdrażania zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego, w drodze współpracy. Orientacyjny budżet przeznaczony w pierwszym naborze na ten priorytet to 7 milionów euro.

Projekt programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 opublikowany jest na stronie www.ewt.gov.pl