Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończenie pierwszego etapu naboru w programie Interreg Czechy-Polska

30 września zakończyliśmy pierwszy etap naboru na dofinansowanie projektów w drugim priorytecie: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia w programie Interreg Czechy-Polska. 

Wnioskodawcy złożyli 25 propozycji projektowych o łącznej kwocie ponad 4 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Drugi etap naboru zakończy się 20 grudnia 2021 r.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie procedura konkursowa przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie składane są propozycje projektowe. Następnie Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) weryfikuje je. Natomiast w drugiej części naboru wnioskodawcy składają pełne wnioski projektowe, opracowane na podstawie niewiążących zaleceń WST.

Wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na:

  • działania, które wspierają ruch turystyczny i wzrost liczby odwiedzających atrakcje w przygranicznym regionie (po zakończeniu pandemii COVID-19),
  • zaplanowanie i realizację wspólnych rozwiązań koncepcyjnych dla rozwoju turystyki transgranicznej.