Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wydarzenie Roczne Programu Polska-Rosja w Kaliningradzie

18-19 czerwca br. w Kaliningradzie odbyło się Wydarzenie Roczne Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

W tym roku wydarzenie zostało zorganizowane podczas Forum Regionów Partnerskich, które odbywa się co roku w Obwodzie Kaliningradzkim. W Forum Regionów Partnerskich oraz w wydarzeniu rocznym programu uczestniczyło wiele osób reprezentujących, m.in. władze krajowe, regionalne, lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i badawcze z Polski i Rosji oraz aplikanci i beneficjenci programu.

W trakcie Forum Regionów Partnerskich zostały oficjalnie podpisane dwie umowy o dofinansowanie na realizację Dużych Projektów Infrastrukturalnych „Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (faza II)” oraz „Transgraniczne trasy rowerowe w celu wspierania i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.

Podczas wydarzenia rocznego przedstawiono stan realizacji programu oraz dwanaście projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Celu Tematycznego "Dziedzictwo".

Zorganizowano również panel dyskusyjny z udziałem beneficjentów dużych projektów infrastrukturalnych z Polski i z Rosji, podczas którego uczestnicy opowiedzieli m.in. o tym, jak zaczęła się ich współpraca, w jaki sposób zbudowali trwałe partnerstwo oraz przedstawili plany na najbliższą przyszłość.

Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna, podczas której uczestnicy zwiedzili tereny parku narodowego nad Zalewem Kurońskim, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zdjęcie sceny_przekazanie czeku podczas wydarzenia rocznego

Zdjęcie sali wydarzenia rocznego