Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wybrano ponad 90 mikroprojektów na polsko-czeskim pograniczu!

Euroregion Pradziad

13-14 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Pradziad wybrano 33 mikroprojekty. Polscy wnioskodawcy będą realizowali 25 z nich (na łączną kwotę 529 145 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR]), a czescy - 8 (na łączną kwotę 156 987,50 euro z EFRR).

Euroregion Nysa

15 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Nysa wybrano 26 mikroprojektów. Polscy wnioskodawcy będą realizowali 19 z nich (na łączną kwotę 208 269,77 euro z EFRR), a czescy - 7 (na łączną kwotę 111 056,53 euro z EFRR).

Euroregion Silesia

20 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Silesia wybrano 33 mikroprojekty. Polscy wnioskodawcy będą realizowali 15 z nich (na łączną kwotę 295 941,44 euro z EFRR), a czescy - 18 (na łączną kwotę 277 487 euro z EFRR).

Dowiedz się więcej

Mikroprojekty będą realizowane w priorytetach: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Edukacja i kwalifikacje, Współpraca instytucji i społeczności.

Informacje na temat Funduszu Mikroprojektów są dostępne na oficjalnej stronie programu prowadzonej przez Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu.