Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Województwo Zachodniopomorskie korzysta z rezultatów projektu Interreg Europa iEER dla młodych przedsiębiorców

Partnerzy projektu Interreg Europa iERR z Polski (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) Finlandii, Niemiec, Francji, Włoch, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii i Irlandii tworzyli rozwiązania umożliwiające kształtowanie postaw przedsiębiorczości oraz ułatwiające zakładanie startupów. W dobie pandemii partnerzy identyfikowali także czynniki wzrostu gospodarczego sprzyjające włączeniu społecznemu.

W ramach projektu iEER Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wdrażał akcję pilotażową i testował rozwiązanie z Hiszpanii „Aula Emprende” W regionie zorganizowano dla wykładowców z siedmiu uczelni warsztaty przygotowujące do zajęć ze studentami na temat przedsiębiorczości. W województwie odbył się także szereg wydarzeń: konferencja Zachodniopomorskie Dni Przedsiębiorczości i Innowacji na temat rozwoju kompetencji przedsiębiorczych, Kongres Przemysłów Kreatywnych, warsztaty poświęcone profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu, a także zajęcia dla najmłodszych „SmartUp! Kids”. Odbywały się specjalne wydarzenia, w trakcie których uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli posłuchać o sztucznej inteligencji, zawodach przyszłości oraz firmach z Pomorza Zachodniego.

Działania zapoczątkowane w projekcie iEER są obecnie kontynuowane. Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego realizuje projekt Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką finansowany z Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt tworzy warunki do współpracy uczelni, szkół, przedsiębiorstw, potencjalnych przedsiębiorców, startupów, spin-offów, spin-outów, administracji oraz instytucji otoczenia biznesu.

W 2022 roku województwo zachodniopomorskie otrzymało nagrodę Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) na 2023 rok To także jeden z rezultatów współpracy z partnerami projektu iEER - członkami sieci ERP. Partnerzy wsparli województwo zachodniopomorskie w tworzeniu narzędzi wspierania przedsiębiorczości oraz planowaniu strategii rozwoju innowacji. Udział w sieci ERP zapewnia stały dopływ innowacyjnych pomysłów i rozwiązań do Pomorza Zachodniego.

Konferencja podsumowująca rezultaty projektu iEER odbywa się 15-16 września 2022 roku w Finlandii. Relacja ze spotkania zostanie zamieszczona na stronie projektu.

Program Interreg Europa 2021-2027

Program Interreg Europa na lata 2021-2027 ponownie kieruje swoją ofertę głównie do władz publicznych – centralnych, regionalnych i lokalnych, które odpowiadają za prowadzenie polityki rozwoju regionalnego.

Program swoim zasięgiem obejmuje 29 państw: UE-27, Norwegię i Szwajcarię. Projekty mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.