Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Termin na składanie wniosków o dofinansowanie w programie Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska wydłużony!

Do 13 lipca 2018 roku potrwa konkurs dla projektów, które przyczynią się do poprawy przepustowości w transgranicznej infrastrukturze transportowej. W puli konkursu jest 10,9 mln euro.

Z dofinansowania skorzystać mogą m.in.: jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w dwóch językach: polskim i niemieckim poprzez aplikację dostępną na stronie internetowej programu oraz dostarczyć w wersji papierowej do Wspólnego Sekretariatu w Löcknitz.

Szczegóły dotyczące warunków naboru znajdują się na stronie programu lub na Portalu Funduszy Europejskich.

Komitet Monitorujący podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom na posiedzeniu w grudniu tego roku.

Dodatkowych informacji dotyczących programu Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu oraz Punktów Kontaktowych. W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju informacji o programie udzielają: Pani Monika Jurczyk, e-mail: Monika.Jurczyk@mr.gov.pl oraz Pani Katarzyna Oszczypała, e-mail: Katarzyna.Oszczypala@mr.gov.pl.