Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkania informacyjne w Opolu i Zielonej Górze o dotacjach Interreg – materiały informacyjne

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi Województwa Lubuskiego i Województwa Opolskiego zorganizowało spotkania informacyjne na temat programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej z udziałem Polski.

Spotkanie w Zielonej Górze

 

16 listopada w Opolu, a 17 listopada 2016 r. w Zielonej Górze uczestnicy mogli zapoznać się z bogatą ofertą programów współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz programu współpracy międzyregionalnej Interreg Europa. Przedstawione zostały również doświadczenia polskich instytucji w realizacji projektów międzynarodowych.

Oferta programów Interreg została skonfrontowana z potrzebami obu województw prezentowanymi przez przedstawicieli władz regionalnych. Zidentyfikowano wiele obszarów, które można usprawniać dzięki projektom międzynarodowym. Dotyczy to m.in. wzmacniania potencjału innowacyjnego, inteligentnych specjalizacji, gospodarki wodnej, leśnej, niskoemisyjnej, a także zarządzania zasobami.

Po obu spotkaniach odbyły się konsultacje w zakresie możliwości realizacji projektów w programach Interreg. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nich przedstawiciele urzędów marszałkowskich, agencji rozwoju regionalnego, miast i powiatów, uczelni wyższych, instytutów badawczych, firm itp.

Prezentacje ze spotkań

Znaczenie współpracy EWT i wstęp do programów  (PDF 715 KB)

Oferta programów Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego  (PDF 2 MB)

Oferta programu Interreg Europa  (PDF 813 KB)

Praktyczne wskazówki przed trzecimi naborami projektów  (PDF 562 KB)

Doświadczenia i rekomendacje Małopolski  (PDF 4 MB)

Doświadczenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  (PDF 3 MB)

EWT a potrzeby województwa lubuskiego  (PDF 2 MB)

Rozwój regionalny województwa opolskiego (PDF 3 MB)

 

Materiały informacyjne o programach

Interreg Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego  (PDF 644 KB)

Interreg Europa Środkowa - zatwierdzone projekty  (PDF 356 KB)

Interreg Region Morza Bałtyckiego - przykłady projektów  (PDF 259 KB)

Interreg Europa - przykłady projektów  (PDF 150 KB)