Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Skorzystaj z Interreg Europa - ciekawe publikacje, nagrania z webinariów, porady on-line

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług on-line oraz źródeł wiedzy Interreg Europa. Zasięg (UE, Norwegia, Szwajcaria) i konstrukcja programu (projekty + platforma learningowa) pozwala na gromadzenie i dzielenie się bogatymi zasobami wiedzy z dziedziny innowacji, konkurencyjności MŚP, wspierania gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i efektywnego gospodarowanie zasobami.

Poniżej przedstawiamy wybrane narzędzia programu Interreg Europa.

Policy briefs
Policy briefs to przeglądy aktualności, które opracowują eksperci platformy learningowej.  Dotyczą one zróżnicowanych tematów, przykładowo, ekosystemów miejskich, współpracy przemysł – nauka itp. W poszczególnych przeglądach eksperci podsumowują rezultaty projektów Interreg Europa, przytaczają publikacje i raporty Komisji Europejskiej, opisują osiągnięcia programów Horyzont 2020, LIFE+ itp. Publikacje są dostępne tutaj.

Webinars
Eksperci platformy learningowej organizują także tematyczne webinaria (webinars) – otwarte spotkania on-line dotyczące wybranego zagadnienia (np. przedsiębiorczości społecznej, e-mobilności). W ich trakcie można m.in. wysłuchać praktyków z różnych państw, którzy prezentują własne doświadczenia, jest także czas na pytania i dyskusję. Nagrania dotychczas zorganizowanych webinariów są dostępne tutaj.

Policy digest
Kolejna propozycja platformy learningowej to Policy digest - tematyczne podsumowania. Oferta ta jest adresowana do praktyków szukających inspiracji i pomysłów, które można wykorzystać w politykach lokalnych i regionalnych.  W ofercie znajdziemy m.in. dostęp do rekomendacji, możliwość dzielenia się własnymi praktykami, otrzymamy pierwszeństwo w dostępie do usług itp. Do otrzymywania podsumowań mailem wymagana jest subskrypcja.

Policy help-desk  
Policy help-desk to pomoc doradcza w zakresie polityk. Za pomocą formularza można zwrócić się do ekspertów tematycznych z prośbą o wskazówki. Eksperci, w oparciu o posiadaną wiedzę i dostępne źródła informacji, udzielą porady dotyczącej wskazanego zagadnienia (musi mieścić się tematycznie w programie Interreg Europa).