Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Raport z publicznych konsultacji prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Interreg Czechy-Polska 2021–2027

Publiczne konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące projektu Programu Interreg Czechy-Polska 2021–2027 trwały od 10 do 31 stycznia 2022 roku.

Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji programu na środowisko czesko-polskiego pogranicza. Celem konsultacji było zebranie uwag społeczeństwa obywatelskiego do treści dokumentu.

Zgłoszono 9 komentarzy. Dotyczą one m.in.:        

  • stanu drzewostanów w północnej części Opolszczyzny,        
  • znaczenia edukacji lokalnej społeczności na temat ochrony i odtwarzania lasów,        
  • uwzględnienia Lasów Państwowych (LP) w grupie docelowej działań programu,         
  • udziału LP w poprawie środowiska przyrodniczego na terenach uprzemysłowionych.

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: