Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Publiczne konsultacje Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Konsultacje trwają od 9 lipca do 22 sierpnia 2021 roku.

Celem konsultacji jest zebranie i ocenienie opinii oraz uwag dotyczących projektu Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Projekt programu opracowała Grupa Robocza. W jej skład wchodzą przedstawiciele regionów, euroregionów, wojewodów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, partnerzy społeczno-gospodarczy i reprezentujący społeczeństwo obywatelskie, z obu stron granicy. Pracami tej Grupy kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy ze słowackim Ministerstwem Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji. 

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane współpracą transgraniczną między Polską i Słowacją, w tym m.in.: beneficjentów dotychczasowych edycji programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli władz państwowych i samorządów terytorialnych oraz ich jednostek, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i szkół, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców, euroregionów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, kościołów i związków wyznaniowych, a także osoby fizyczne.

Uwagi można zgłaszać na formularzu do 22 sierpnia 2021 roku, dostępnym w polskiej i słowackiej wersji językowej. Formularz, dokument programowy oraz pozostałe informacje na temat Progamu znajdują się w zakładce Konsultacje programów.