Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekty transnarodowe i międzyregionalne na Forum Miast i Regionów w Jasionce

4-6 czerwca 2019 roku w Jasionce koło Rzeszowa odbyło się międzynarodowe Forum Miast i Regionów Investing in Western Balkans - Investing in Europe. Wydarzenie to było dobrą okazją do zaprezentowania projektów realizowanych z udziałem polskich instytucji w ramach programów Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa.

Podczas sesji poświęconej współpracy terytorialnej można było posłuchać m.in. o genezie i rezultatach projektu AMIIGA (Interreg Europa Środkowa) dotyczącego zarządzania jakością wód gruntowych na miejskich obszarach funkcjonalnych. Projekt realizowany wspólnie przez partnerów z  Polski, Niemiec, Włoch, Słowenii i Chorwacji przedstawiali dr Sandra Vasin ze Stuttgartu i  dr Grzegorz Gzyl z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (koordynator projektu). Prelegenci zwracali uwagę na korzyści  z wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami i wiedzą. Akcentowali także praktyczny wymiar międzynarodowych działań - od opracowania metod rekultywacji po ich testowanie w siedmiu ośrodkach, w tym w Jaworznie. Przedstawicielka Stuttgartu podkreśliła, że udział w projektach Interreg oznacza dla miasta, między innymi, dostęp do innowacji i możliwość sprawdzania działań o podwyższonym ryzku przed podjęciem decyzji o ich finansowaniu ze środków lokalnych. Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 roku w Jaworznie.

Panel

AMIIGA

W strefie wystawienniczej Forum eksperci z projektów współfinansowanych przez Interreg Region Morza Bałtyckiego prezentowali specjalistyczną aparaturę i opowiadali o tym, jak jest wykorzystywana.

Przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego - Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Fundacji Inicjatyw Innowacyjnych z Krakowa demonstrowali zwiedzającym elementy synchrotronu, z którego w projekcie BALTIC TRAM bezpłatnie korzystali przedsiębiorcy. Projekt realizowany w szerokim partnerstwie (Łotwa, Finlandia, Szwecja, Dania, Estonia, Litwa) zbliżał środowiska naukowe oraz sektor MŚP, zwiększając zainteresowanie innowacjami.

BT

Z kolei przedstawiciele Instytutu Oceanologii PAN z Sopotu prezentowali projekt DAIMON (realizowany we współpracy z Litwą, Niemcami, Finlandią, Szwecją, Norwegią), w ramach którego sprawdzano, czy istnieją bezpieczne rozwiązania umożliwiające unieszkodliwienie zalegającej na dnie Bałtyku broni chemicznej. Zwiedzający mogli zobaczyć m.in. podwodnego robota, za pomocą którego prowadzone były badania w Zatoce Fińskiej, na Bornholmie, w Głębi Gdańskiej i Cieśninach Duńskich.

DAIMON

O bogactwie i różnorodności projektów Interreg mogli przekonać się odwiedzający stoisko Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, na którym  prezentowane były projekty ARTISTIC, PPI2Innovate, HICAPS, SENTINEL (Interreg Europa Środkowa), IRIS i CircularPP (Interreg Region Morza Bałtyckiego) oraz SOCIAL SEEDS (Interreg Europa). Pokazano także komplementarne projekty regionalne (RPO, PO Polska Wschodnia). Przedsięwzięcia z udziałem Agencji dotyczą szeroko pojętej innowacyjności (inkubatory, zamówienia publiczne, MŚP, start-up), mają wymiar prospołeczny (ekonomia i przedsiębiorczość społeczna), są także ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego). Stoisko Agencji uświetniły wydarzenia artystyczne, nawiązujące do niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz przedsiębiorczości społecznej. „Na żywo” można było posłuchać instrumentalisty grającego na zabytkowych cymbałach oraz zobaczyć pokaz strojów z motywem tradycyjnej koronki.

RARR_3RARRZespol

Na Forum świętowaliśmy również nasze 15 lat w Unii Europejskiej. Z tej okazji powstał film prezentujący dorobek polskich instytucji. Nie mogliśmy pokazać wszystkiego, ale mamy nadzieję, że wybrane przykłady dobrze obrazują potencjał współpracy międzynarodowej. Zachęcamy Państwa do obejrzenia! (film jest dostępny także w wersji angielskiej oraz z audiodeskrypcją).