Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekty Interreg Europa z udziałem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska uczestniczy w dwóch projektach programu Interreg Europa: 

  • E-COOL na temat przedsiębiorczości wśród młodzieży,

  • POWERTY  na temat odnawialnych źródeł energii.

Projekt E-COOL

Partnerzy z Hiszpanii, Czech, Grecji, Chorwacji, Rumunii, Łotwy, Holandii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski zajmują się dynamizacją kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości. Na międzynarodowych spotkaniach przedstawiają dobre praktyki i omawiają je pod kątem możliwości adaptacji w innych regionach. 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska wspólnie z 21 gminami zrzeszonymi w ramach Aglomeracji, Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Parkiem Naukowo-Technologicznym, Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską i Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji przygotowuje się do przeniesienia na grunt regionu praktyki z Hiszpanii - „Talento Eprendador”. Jest to program rozwoju talentów przedsiębiorczości, finansowany przez Andaluzję. Program jest realizowany w postaci konkursów na innowacyjne pomysły dla uczniów średnich szkół zawodowych.

Projekt POWERTY

Celem tego rozpoczętego niedawno projektu  jest walka z ubóstwem energetycznym wśród grup wrażliwych. Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na trudnościach z zaspokajaniem podstawowych potrzeb energetycznych po rozsądnej cenie.

W Województwie Opolskim wzrost cen energii, gazu lub ciepła staje się poważnym problemem społecznym. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska chce, aby małe, znajdujące się w trudnej sytuacji  gospodarstwa domowe zyskały większy dostęp do  źródeł energii odnawialnej. Będzie także zachęcać producentów sprzętu do jego projektowania na potrzeby małych gospodarstw domowych.

Stowarzyszenie w projekcie POWERTY współpracuje z partnerami z Hiszpanii, Francji, Bułgarii, Litwy i Wielkiej Brytanii.