Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt programu Interreg Region Morza Bałtyckiego: Effect4buildings w magazynie "European Energy Innovation"

Projekt EFFECT4buildings promował swój zestaw narzędzi i instrumentów finansowych do wdrażania środków efektywności energetycznej w budynkach w magazynie "European Energy Innovation", który łączy europejskich interesariuszy w dziedzinie energii i transportu.

Publikacja o projekie Effect4buildings w magazynie “European Energy Innovation”

logotypy projektu EFFECT4buildings

Celem projektu EFFECT4buildings, współfinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, jest zwiększenie liczby działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, realizowanych w istniejących budynkach. Grupą docelową są zarządcy budynków, którzy często wiedzą, jakie działania są technicznie możliwe i czasami dysponują obliczeniami, które pokazują, że określone inwestycje są opłacalne, ale mimo to nie wdrażają działań ze względu na bariery finansowe.

W ramach projektu opracowano zestaw narzędzi wraz z metodami finansowymi, które mogą poprawić opłacalność, ułatwić finansowanie i zmniejszyć ryzyko inwestycji energetycznych w budynkach. EFFECT4buildings łączy właścicieli nieruchomości publicznych z dostawcami rozwiązań w celu osiągnięcia ich bardziej efektywnego wykorzystania w regionie Morza Bałtyckiego. Narzędzia i metody finansowe zostały opracowane na podstawie różnych rzeczywistych przypadków, z jakimi mieli do czynienia partnerzy uczestniczący w projekcie. 

O projekcie

W projekcie EFFECT4buildings (polska nazwa: skuteczne narzędzia finansowania wdrażania efektywności energetycznej w budynkach) bierze udział 10 partnerów z siedmiu krajów Regionu Morza Batyckiego. Projektem zarządza szwedzki region Dalarna. Polskim partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Efektywność energetyczna budynków ma strategiczne znaczenie, ponieważ odpowiadają one za 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w UE. Z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość zmniejszenia zużycia energii o co najmniej 50-70%, co oznacza, że pokonanie barier finansowych umożliwiłoby realizację znacznie większej liczby inwestycji, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej, a jednocześnie zmniejszają wpływ na klimat i przyczyniają się do ekologicznego rozwoju.

Strona projektu  EFFECT4buildings