Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt Interreg Europa BioGov – tradycyjne sady owocowe dla zachowania bioróżnorodności

Partnerzy projektu BioGov uznają bioróżnorodność i krajobrazy kulturowe za ważny element tożsamości regionalnej. Instytucje z Holandii, Belgii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Słowacji, Bułgarii i Polski widzą potrzebę dokonywania zmian w tych obszarach. W uczestniczących regionach wprowadzają je stosując tzw. zarządzanie partycypacyjne.   

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego kładzie szczególny nacisk na kwestię zachowania tradycyjnych sadów owocowych. Współpracuje w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego (m.in. z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego), ośrodkami naukowo-badawczymi (m.in. z Instytutem Ogrodnictwa ze Skierniewic i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową ze Skierniewic), Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Ogrodem Botanicznym w Łodzi, ośrodkami doradztwa rolniczego, a także muzeami i skansenami (m.in. z Muzeum w Arkadii i Nieborowie oraz Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi). 

Zacieśnienie współpracy pomiędzy regionalnymi aktorami zajmującymi się problematyką sadów tradycyjnych skierowało uwagę szerokiego grona odbiorców na ten niezwykle istotny, a do tej pory pomijany, aspekt zachowania bioróżnorodności. O szansach upatrywanych w realizacji projektu „BioGov” można także dowiedzieć się z krótkiego filmu First stakeholder group meeting.  

Dzięki wizycie studyjnej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego władze regionalne nawiązały bliską współpracę z Flemish Land Agency. Belgijskie doświadczenia Urząd wykorzysta przy opracowywaniu Audytu Krajobrazowego - dzięki nowemu podejściu tradycyjne sady w województwie łódzkim będą elementem krajobrazu objętym szczególną uwagą. Ponadto w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego powstanie regionalne centrum wiedzy i informacji o sadach tradycyjnych. Centrum przyczyni się do propagowania dobrych praktyk, doświadczeń i wiedzy z tego zakresu w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym.