Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt COME-IN! zwiększa dostępność muzeów

Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest jednym z 14 partnerów transnarodowego projektu o akronimie COME-IN! (pełna nazwa: Cooperating for Open Access to Museums Towards Wider Inclusion). Projekt ten uzyskał dofinansowanie z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem było zwiększenie dostępności wystaw muzealnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W projekcie uczestniczyły zarówno muzea, jak i organizacje pomagające osobom niepełnosprawnym oraz uczelnie.  

eksponaty, które można dotknąć

fot. A. Susuł

Muzeum Archeologiczne w Krakowie w ramach projektu COME-IN! dostosowało wystawę stałą pn.: "Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski" dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Utworzono ścieżki naprowadzające, dotykowe tablice informacyjne, kopie wybranych zabytków i strojów oraz ich opisy w alfabecie Braille'a w języku polskim i angielskim. Wykonano także nową stronę internetową muzeum z modułem COME-IN!, zawierającym opisy uproszczone oraz audiodeskrypcję w języku polskim i angielskim. Zapewniono tłumaczenie opisów eksponatów na polski język migowy.   

spotkanie zwiedzających muzeumeksponaty muzealne

fot. A. Susuł

Kryteria dostępności w projekcie COME-IN! oparto na elementach łańcucha usług, a dotyczą one czterech ważnych aspektów dostępności: fizycznej, informacji i komunikacji, społecznej, ekonomicznej. 

W ramach projektu wypracowano standardy dostępności i zawarto je w wytycznych oraz poradniku dla personelu, zwłaszcza małych i średnich muzeów.
Oba dokumenty mają swoje polskie wersje:

Wytyczne projektu COME IN!

Poradnik dla pracowników muzeów

"Wiedza zawarta w Wytycznych i Podręczniku projektu COME-IN z pewnością ułatwi dostosowanie wyposażenia oraz organizację wystaw dla zwiedzających z niepełnosprawnościami. Cieszę się, że oba dokumenty mają swoje polskie wersje, dzięki czemu umożliwią podniesienie kompetencji pracowników polskich muzeów i galerii w zakresie oferty i obsługi gości o różnych potrzebach w zakresie dostępności. " - podkreślił Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

 

logo_comein

dziewczynka ogląda rysunek opisany alfabetem Braille'aścieżka w muzeum dla osób niewidomych

fot. A. Susuł