Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Programy Interreg Południowy Bałtyk i Interact przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich

Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów 16 grudnia 2021 r. wyraził zgodę na przystąpienie Polski do dwóch kolejnych programów Interreg:
Południowy Bałtyk 2021-2027 oraz Interact 2021-2027.

Interreg Południowy Bałtyk wspiera współpracę transgraniczną pomiędzy regionami nadmorskimi Szwecji, Danii, Niemiec, Polski i Litwy. Program Interact świadczy pomoc ekspercką instytucjom odpowiedzialnym za realizację programów Interreg. Po uzyskaniu zgody od wszystkich państw uczestniczących, programy zostaną  przekazane Komisji Europejskiej do akceptacji.

W programie Interreg Południowy Bałtyk, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję Instytucji Zarządzającej.

Szczegółowe informacje o nowych programach są dostępne w zakładce Programy Interreg w latach 2021-2027.