Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska-Białoruś-Ukraina lokomotywą Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Unijny program Polska-Białoruś-Ukraina (P-B-U) cieszy się dużym zainteresowaniem. W perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020 na jego realizację przeznaczono 170 mln euro. Projektów jest wielokrotnie więcej niż dostępnych środków, które zostaną rozdysponowane w dwóch naborach.

"Statystyki są jednoznaczne. Jesteśmy zdecydowanym liderem we wdrażaniu programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Sprawna realizacja programu Polska-Białoruś-Ukraina, którym zarządza Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi" - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

 Grafika przedstawia dane dotyczące realizacji programu Polska-Białoruś-Ukraina w porównaniu do programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – nabory i złożone wnioski

Pod względem budżetu Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Plasuje się również w czołówce europejskiej ze względu na liczbę i wartość wybranych do dofinansowania projektów. Co piąty beneficjent wiodący i 20 eurocentów z każdego euro wydawanego w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) pochodzi z pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy. Ponad 30 procent wniosków złożonych w ramach programów EIS w całej Europie wpłynęło w programie P-B-U.

Grafika przedstawia dane dotyczące realizacji programu Polska-Białoruś-Ukraina w porównaniu do programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – wybrane do dofinansowania projekty konkursowe

W programie podpisane zostały umowy dla 72 spośród 75 projektów, w tym 10 umów dla dużych projektów infrastrukturalnych oraz 62 umowy dla projektów dotyczących wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, transportu, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza, a także przejść granicznych. Projekty te uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 113 mln euro.

Grafika przedstawia dane dotyczące realizacji programu Polska-Białoruś-Ukraina w porównaniu do programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – podpisane umowy

"Podpisaliśmy z beneficjentami więcej umów o dofinansowanie niż wszystkie pozostałe programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa łącznie. To świadczy nie tylko o tym, jak sprawnie działają instytucje programu i nasi beneficjenci, ale też o tym, jak bardzo pieniądze są potrzebne na polskiej granicy wschodniej. Nasz cel na przyszły rok to kontraktacja projektów o małym budżecie oraz aktywny lobbing w Unii, by zapewnić jak najlepsze warunki dla kontynuacji programu w ramach nowego budżetu" – dodał wiceminister.

Trwają wypłaty zaliczek dla beneficjentów, którzy przystąpili do realizacji swoich projektów. Dotychczas wypłaciliśmy ponad 13 mln euro. Udało się też wynegocjować z Komisją 30 mln euro na zasilenie rachunku programowego, dzięki czemu mamy pewność, że każdy wniosek o płatność będzie szybko zrealizowany.

W przyszłym roku zostaną rozdysponowane ostatnie środki w programie. Ponad 5 mln euro trafi do najlepszych projektów o małym budżecie, które koncentrują się na działaniach z zakresu rozwoju współpracy lokalnej, turystyki, ochrony i promocji tradycji kulturowych, a także dziedzictwa naturalnego pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

Grafika przedstawia dane dotyczące realizacji programu Polska-Białoruś-Ukraina w porównaniu do programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – duże projekty infrastrukturalne

Z programu P-B-U korzystają mieszkańcy czterech polskich województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i wschodniej części województwa mazowieckiego oraz czterech obwodów z Białorusi i sześciu z Ukrainy. Program stanowi ważne narzędzie współpracy z partnerami nie tylko na poziomie narodowym, lecz także na płaszczyźnie regionalnej, między województwami i obwodami. Jest istotnym wsparciem UE dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów znajdujących się po obu stronach zewnętrznych granic UE.