Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prezentacje ze spotkania wprowadzającego do współpracy transnarodowej i międzyregionalnej Interreg

1 lutego br. Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego zgromadził ponad 300 słuchaczy, którym przedstawił online ogólne zasady programów oferujących dofinansowanie dla instytucji ze wszystkich polskich województw. 

Spotkanie było dedykowane przede wszystkim osobom, które wcześniej nie zetknęły się z tematyką współpracy transnarodowej i międzyregionalnej.

Prelegenci:

  • Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités"
  • Jan Sienkiewicz, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

podzielili się doświadczeniami z realizowanych projektów oraz opowiedzieli o nowych projektach 2021-2027, w których wezmą udział.

Przedstawiono także szeroki zakres pomocy dla polskich wnioskodawców i beneficjentów, w tym krajowe instrumenty wsparcia finansowego dla instytucji realizujących projekty.

FE_Interreg_1_2_2023

Prezentacje ze spotkania: