Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prezentacje ze spotkania wprowadzającego do programów Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa

28 września 2022 roku odbyło się spotkanie wprowadzające do programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa. W wydarzeniu online uczestniczyło ponad 300 osób.

Oferta trzech programów jest skierowana do wszystkich polskich województw. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze centralne, samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne oraz sektor pozarządowy. Firmy prywatne mogą uzyskać wsparcie unijne w programach Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa.

W trakcie spotkania przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawili zakres tematyczny i zasady programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa na lata 2021-2027. Przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska-Białej oraz Województwa Dolnośląskiego opowiedzieli, jak ich instytucje skorzystały na udziale w międzynarodowych projektach. 

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkania.