Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 3 stycznia 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 83 632 inwestycje o łącznej wartości 514,2 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 3 stycznia 2021 roku złożono 168 649 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 829,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 514,6 mld zł, tj. 149,8 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 3 stycznia 2021 roku podpisano z beneficjentami 83 632 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 514,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 312,7 mld zł, czyli 91,1 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 263,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 175,5 mld zł, co stanowi 51,1 procent alokacji.