Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 21 maja 2023 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 102 684 inwestycje o łącznej wartości 588,3 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 21 maja 2023 roku złożono 199 770 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 934,2 mld zł. Wartość dofinansowania z UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 579,9 mld zł, tj. 164,7 procent alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 21 maja 2023 roku podpisano z beneficjentami 102 684 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 588,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 351,5 mld zł, czyli 99,9 procent alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 447,4 mld zł, w tym dofinansowanie z UE - 287,2 mld zł, co stanowi 81,6 procent alokacji.