Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 12 stycznia 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 58 502 inwestycje o łącznej wartości 447,7 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 12 stycznia 2020 roku złożono 126 581 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 728,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 448,8 mld zł, tj. 137,1 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 12 stycznia 2020 roku podpisano z beneficjentami 58 502 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 447,7 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 272,3 mld zł, czyli 83,2 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 184,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 124,9 mld zł, co stanowi 38,2 procent alokacji.