Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poradnik w zakresie uproszczonego rozliczania wydatków dla polskich beneficjentów programów Interreg 2021-2027

Jak ułatwić realizację projektu Interreg? Jak skupić się na celu projektu, zamiast rozliczać w nim każde pojedyncze euro? Odpowiedź jest prosta: wykorzystaj w programach uproszczone metody rozliczania wydatków i to na szerszą skalę niż dotychczas.

Niektórzy partnerzy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 zgłaszali swoje obawy, a nawet trudności związane z księgowaniem kosztów uproszczonych. Dlatego przygotowaliśmy poradnik, by wyposażyć polskich partnerów w praktyczną wiedzę, która będzie pomocna przy realizacji i rozliczaniu projektów w programach Interreg 2021-2027. 

W publikacji znajdziesz wskazówki, jak rozliczać wydatki na podstawie metod uproszczonych. Uwzględniliśmy także zasady księgowego ujęcia przychodów z dofinansowania z programów zagranicznych w jednostkach sektora prywatnego i jednostkach sektora finansów publicznych oraz wybrane zagadnienia podatkowe.

Poradnik szeroko konsultowaliśmy z instytucjami i beneficjentami obecnych programów tak, by jak najlepiej odpowiedzieć na pytania i problemy związane z księgowaniem kosztów uproszczonych.

Skorzystaj z przygotowanego przez nas poradnika!