Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 41 mln euro na polsko-rosyjskie projekty transgraniczne

16 kwietnia 2018 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Partnerzy z Polski i Rosji mogą ubiegać się o dotacje na realizację wspólnych transgranicznych inicjatyw. Nabór potrwa trzy miesiące – do 16 lipca 2018 roku. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi ponad 41 mln euro.

Konkurs obejmuje cztery obszary tematyczne:

  • dziedzictwo – promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, na które przeznaczono 12,1 mln euro;
  • środowisko, w tym jego ochrona i łagodzenie zmian klimatycznych; wartość środków na dofinansowanie projektów to 17,3 mln euro;
  • dostępność, tj. poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych; do dyspozycji 6,2 mln euro;
  • granice, w tym promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami, na które przeznaczono 5,8 mln euro.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 2,5 mln euro, natomiast minimalne wsparcie wynosi 100 tys. euro. Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie do wysokości 90% wartości projektu. Pozostałe 10% musi zostać pokryte z ich środków własnych. 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja oferuje wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. W tym celu zorganizuje szkolenia i warsztaty dla wnioskodawców. Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Białymstoku. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym zasady kwalifikowalności partnerów i działań w projektach, dokumenty aplikacyjne, a także harmonogram szkoleń i warsztatów są dostępne na stronie internetowej programu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego informacje na temat naboru

Budżet Programu Polska-Rosja 2014-2020 to ponad 62 mln euro. Środki te pochodzą z wkładu finansowego Unii Europejskiej (ponad 41,6 mln euro) oraz Federacji Rosyjskiej (ponad 20,8 mln euro). Z efektów współpracy będą mogli skorzystać mieszkańcy 3 polskich województw (pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego) oraz mieszkańcy Obwodu Kaliningradzkiego.