Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 1,30 mln euro na nowe mikroprojekty w programie Interreg Polska-Słowacja

22 grudnia 2020 roku w projektach parasolowych realizowanych przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Żylińskim wybrano do dofinansowania kolejne mikroprojekty.

Łącznie partnerom przyznano ponad 1,38 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcia, które będą realizowane na pograniczu polsko-słowackim zatwierdzono w priorytetach Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru wsparcia oraz Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

31 nowych mikroprojektów z obszaru dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego otrzymało ponad 1,18 mln euro. Siedem dotyczących kwestii edukacji otrzymało wsparcie w wysokości ok. 200 tys. euro.