Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 1,2 mln euro na nowe mikroprojekty w programie Interreg Czechy-Polska

W grudniu 2020 roku w projektach parasolowych realizowanych przez Euroregiony Silesia, Pradziad oraz Beskidy wybrano do dofinansowania kolejne mikroprojekty. Łącznie partnerom przyznano ponad 1,2 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcia, które będą realizowane na pograniczu polsko-czeskim zatwierdzono w priorytetach Współpraca instytucji i społeczności oraz Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Siedemnaście mikroprojektów poświęconych problematyce zatrudnienia w kontekście rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego otrzymało ponad 540 tys. euro. Trzydzieści cztery dotyczące kwestii współpracy otrzymały wsparcie w wysokości ponad 700 tys. euro.