Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polsko–słowackie konsultacje międzyrządowe

22 kwietnia w Rużbakach Wyżnych (Vyšne Ružbachy) minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wziął udział w międzyrządowych konsultacjach polsko-słowackich pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Republiki Słowacji Eduarda Hegera.

Uczestnicy polsko-słowackich konsultacji międzyrządowych

"Jedność i przyjaźń w sąsiedztwie mają ogromne znaczenie, szczególnie w czasie wojny. Sąsiedzkie stosunki między Polską a Republiką Słowacką są intensywne pod wieloma względami. Na poziomie politycznym potwierdzają to konsultacje międzyrządowe, które stanowią niezwykle ważny instrument dla rozwoju strategicznej współpracy między naszymi państwami. Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoimy, jest kształt europejskiej polityki spójności wobec kryzysu uchodźczego"− podkreślił minister Grzegorz Puda zwracając uwagę na jeden z głównych tematów dzisiejszych konsultacji.

Podczas spotkania resortowego z Veroniką Remišovą, słowacką wicepremier i minister inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyzacji Republiki Słowackiej rozmawiali o wspólnych postulatach i koniecznych zmianach w polityce spójności w kontekście kryzysu uchodźczego związanego z wojną na Ukrainie oraz odbudowy gospodarek po kryzysie Covid-19. 

Minister Grzegorz Puda przedstawił rozwiązania i działania podejmowane w Polsce w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę i kryzys uchodźczy. Podkreślił przy tej okazji, że kluczowe znaczenie ma obecnie naciskanie na Komisję Europejską, aby wygospodarowała dodatkowe fundusze, czy to w zakresie Wieloletnich Ram Finansowych, czy poza nimi oraz przyspieszyła akceptację dokumentów programowych na nową perspektywę finansową 2021-2027 tak, aby szybko uruchomić środki z nowej alokacji. Środki te można by efektywnie wykorzystać na działania antykryzysowe. Minister Puda przypomniał, że przedstawione przez KE dwa pakiety zmian w polityce spójności na lata 2014-2020 (CARE i zmiany do React EU) są daleko niewystarczające, by podołać wyzwaniom związanym z kryzysem uchodźczym, odbudową gospodarek po kryzysie COVID-19.

Minister Puda i minister Remišova wymienili doświadczenia na temat współpracy na rzecz ustanowienia Strategii Karpackiej w instytucjach europejskich i innych krajach regionu. 

"Strategia Karpacka pozostaje jedną z kluczowych inicjatyw dla polskiego rządu, tym bardziej że obejmuje ona także zachodnie regiony Ukrainy. Wzmacniałaby politycznie współpracę w Europie Środkowo-Wschodniej oraz granicę UE z Ukrainą. Byłaby to pierwsza makro-strategia obejmująca jedynie nowe państwa członkowskie oraz kraje sąsiadujące"  – powiedział minister Grzegorz Puda. 

Przedmiotem dyskusji była także polsko-słowacka współpraca transgraniczna w ramach programu INTERREG. Minister Puda poinformował o kontynuacji współpracy transgranicznej ze Słowacją w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, tj. 2021-2027. Będzie to już czwarta edycja naszego Programu. 

"Wierzę, że środki przeznaczone na realizację nowego Programu, tj. 129,3 mln euro EFRR dadzą silny impuls do dalszego zrównoważonego rozwoju polsko-słowackiego pogranicza" – powiedział szef resortu funduszy i polityki regionalnej.

Nowy Program INTERREG powstał dzięki partnerskiej i efektywnej współpracy pomiędzy przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Krajowej oraz pozostałymi członkami Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej.

Następnie ministrowie wzięli udział w spotkaniu obu rządów, podsumowującym relacje dwustronne i rozmowy resortowe.

Podczas piątkowych konsultacji międzyrządowych premierowi Mateuszowi Morawieckiemu towarzyszyło ośmiu członków rządu: minister Grzegorz Puda (stolik ds. polityki regionalnej), minister Zbigniew Rau (stolik ds. zagranicznych), podsekretarz stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński (stolik ds. energii, klimatu i środowiska), sekretarz stanu Maciej Małecki oraz sekretarz stanu Grzegorz Piechowiak (stolik ds. gospodarki), minister Mariusz Kamiński (stolik ds. wewnętrznych), minister Andrzej Adamczyk (stolik ds. transportu), wicepremier, minister Henryk Kowalczyk (stolik ds. rolnictwa) oraz minister Marlena Maląg (stolik ds. polityki rodzinnej i społecznej). 

Polsko-Słowackie Konsultacje Międzyrządowe są stałym mechanizmem współpracy polityczno-instytucjonalnej obydwu krajów. Ostatnie konsultacje międzyrządowe odbyły się w Warszawie 31 maja 2017 r.