Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polsko-białorusko-ukraińska współpraca ponad granicami – transgraniczna rozgrzewka

W Rzeszowie spotkali się przedstawiciele 14 regionów przygranicznych oraz beneficjentów, którzy uczestniczą w programie Polska-Białoruś-Ukraina. Konferencji, na której przedstawiono pierwsze wyniki naboru wniosków i plan dalszych prac, przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

"Zainteresowanie realizacją wspólnych projektów we wszystkich dziedzinach wspieranych przez program jest bardzo duże. Otrzymaliśmy 749 propozycji projektowych, z których, z powodu ograniczonego budżetu, możemy wybrać tylko te najlepsze. Liczę na to, że pierwsze 17 projektów dotyczących wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, realnie przyczyni się do jego rozkwitu i pogłębienia współpracy pomiędzy sąsiadami" – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Przemawia wiceminister Adam Hamryszczak

Szczęśliwa siedemnastka otrzyma łącznie 33,2 mln euro dofinansowania ze środków programu Kolejne 64 pozytywnie ocenione projekty znalazły się na liście rezerwowej. 

Projekty na linii startu

Konferencja w Rzeszowie odbyła się pod hasłem transgranicznej rozgrzewki – przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektów, których efekty będą widoczne na polsko-białorusko-ukraińskim pograniczu.

Ministerstwo Rozwoju zaplanowało na grudzień wybór kolejnych wspólnych projektów, tym razem z dziedzin dostępność i granice. W marcu 2019 r. zostaną wybrane projekty dotyczące bezpieczeństwa.

Równolegle trwają prace nad jak najszybszym uruchomieniem pozakonkursowych dużych projektów infrastrukturalnych (z których każdy otrzyma 2,5 mln euro dofinansowania). Cztery z nich będą realizowane przez polskich partnerów wiodących.

"Dbamy o to, aby zarówno my, jak i nasi beneficjenci, byli dobrze przygotowani do „maratonu” zawierania umów o dofinansowanie oraz do realizacji projektów. W przyszłym roku też nie zwolnimy tempa. W drugiej połowie 2019 r. rusza nabór na mikroprojekty. Są to małe przedsięwzięcia, które mogą uzyskać do 60 tys. euro dofinansowania" – dodał wiceminister rozwoju.

***

Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa są istotnym elementem polityki UE wobec jej sąsiadów. Komisja Europejska chce wspierać rozwój społeczny i gospodarczy regionów znajdujących się po obu stronach zewnętrznych granic UE. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI).

Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina to ponad 183 mln euro.

Ze współpracy mogą skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, wschodnia część mazowieckiego) oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów (Białoruś: obwód brzeski, grodzieński, miński i homelski; Ukraina: obwód lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski oraz iwanofrankowski).