Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska i Branderburgia będą realizować Interreg 2021-2027

Współpraca transgraniczna Polski i Brandenburgii, wpływ wojny w Ukrainie na programy współpracy dwustronnej oraz wsparcie dla uchodźców z Ukrainy – to główne tematy rozmowy wiceministra Jacka Żalka z Katrin Lange, Minister Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgii. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z podsumowaniem etapu przygotowań programu Interreg Brandenburgia–Polska 2021-2027.

spotkanie podsumowujące etap przygotowań programu Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027

"Bezprecedensowy kryzys migracyjny, wywołany rosyjską inwazją na Ukrainę stanowi poważne wyzwania dla społecznej i gospodarczej spójności w Europie. W pełni identyfikujemy się z decyzją Komisji Europejskiej o zawieszeniu umów finansowych z Rosją i Białorusią. Wstrzymaliśmy płatności do obu krajów w zarządzanych przez nas programach, co oznacza, że te państwa nie otrzymują od nas żadnych dalszych płatności" – mówił wiceminister Jacek Żalek.

Polska zaoszczędzone po wstrzymaniu finansowania środki (wraz z innymi oszczędnościami w sumie 11 mln euro) chce przekierować na pomoc uchodźcom w Polsce i wsparcie Ukrainy.

"Jeśli chodzi o perspektywę na lata 2021-2027 to nie widzimy możliwości realizacji kolejnych programów współpracy z Rosją i Białorusią. Chcemy się skupić na dwustronnym programie Polska-Ukraina 2021-2027" – mówił Jacek Żalek.

Program Interreg Polska-Brandenburgia

"Polska i Brandenburgia realizują wspólnie programy Interreg już od blisko 20 lat. Cieszę się, że nasza współpraca układa się dobrze i przynosi wymierne rezultaty dla społeczności polsko-brandenburskiego pogranicza" – powiedział wiceminister Jacek Żalek.

Programem Brandenburgia-Polska zarządza obecnie strona brandenburska. Tak też pozostanie w nowej perspektywie finansowej. W programie wspieramy wzajemną współpracę różnych grup interesariuszy. Grupy te obejmują m.in. administrację regionalną i lokalną, euroregiony, partnerów społecznych i gospodarczych, a także społeczności transgraniczne. W nowej perspektywie finansowej będziemy przeznaczać środki na m.in. przezwyciężanie skutków zmian klimatu i ochronę przyrody, wspieranie innowacyjności, rozwoju edukacji, kultury i turystyki, a także integrację mieszkańców i współpracę administracji z Polski i z Niemiec. Dysponujemy na to budżetem w wysokości ponad 88 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obszar programu w kończącej się, jak i w nowej perspektywie finansowej obejmuje:

  • po stronie polskiej – całe województwo lubuskie,
  • po stronie niemieckiej – powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree oraz Spree-Neiße, a także miasta na prawach powiatów Frankfurt n. Odrą oraz Cottbus.

Światowe Forum Miejskie

Wiceminister Jacek Żalek zaprosił minister oraz przedstawicieli Rządu Krajowego Brandenburgii do udziału w 11 edycji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), które jest organizowane we współpracy z programem UN-Habitat 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach pod hasłem: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

Brandenburgia tworzy wraz z Berlinem ważny ośrodek rozwoju i wdrażania zrównoważonej polityki miejskiej w Europie. W WUF 11 możliwy jest udział przedstawicieli władz landowych, ekspertów i urbanistów w licznych panelach oraz sesjach tematycznych, towarzyszących temu wydarzeniu.