Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podsumowanie konsultacji publicznych projektu programu Interreg Europa 2021-2027 w Polsce

Ogólnoeuropejskie konsultacje publiczne projektu programu Interreg Europa 2021-2027 (wersji 4.) odbyły się w terminie 15 marca - 16 kwietnia 2021 roku. Za ich organizację odpowiadała Instytucja Zarządzająca, ulokowana we Francji (region Haut-de-France).  Instytucja Zarządzająca odpowiada także za przygotowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji.

Konsultacje publiczne projektu programu Interreg Europa 2021-2027 (wersja 4.) w Polsce były prowadzone online w terminie 29 marca – 20 kwietnia 2021 roku. Za ich organizację odpowiadało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uwagi po polsku można było zgłaszać za pomocą kwestionariusza dostępnego w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Na stronie internetowej zostało udostępnione także robocze tłumaczenie na język polski czwartej wersji projektu programu Interreg Europa 2021-2027.

Poniżej zamieszczamy podsumowanie konsultacji publicznych przeprowadzonych w Polsce.

Podsumowanie konsultacji  publicznych  projektu programu Interreg Europa 2021-2027 w Polsce (PDF 334 KB)