Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Platforma learningowa Interreg Europa zaprasza do Czech i Włoch na tematyczne warsztaty, wizyty studyjne oraz sesje matchmakingowe

Eksperci platformy learningowej Interreg Europa zapraszają na warsztaty na temat ekosystemów innowacji oraz dziedzictwa naturalnego i kulturowego na obszarach przybrzeżnych, które odbędą się w październiku w Czechach oraz we Francji. W ramach warsztatów przewidziano wykłady gościnne, interaktywne sesje, sieciowanie partnerów oraz wizyty studyjne z udziałem partnerów m.in. z Finlandii, Szwecji, Estonii, Węgier, Irlandii, Chorwacji, Włoch i Francji.

Warsztatom będą towarzyszyć sesje matchmakingowe. Sesje to jedna z bezpłatnych usług świadczonych przez platformę learningową Interreg Europa - jest to dostosowana do potrzeb odbiorcy analiza wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego, z udziałem ekspertów platformy learningowej oraz odpowiednio dobranych praktyków z Europy. Sesje matchmakingowe stanowią także okazję do poznania potencjalnych partnerów projektowych.

18-19 października 2022, Brno (Czechy) – How to build a successful innovation ecosystem

  • 18 października odbędą się warsztaty na temat przyśpieszania procesu innowacji oraz interakcji podmiotów systemów innowacji. Warsztaty będą połączone z wizytą studyjną w Środkowoeuropejskim Instytucie Technologii (CEITEC) - „Laboratorium Przemysłu 4.0”.

  • 19 października są planowane sesje matchmakingowe. W razie zainteresowania sesją, proszę zaznaczyć to w formularzu rejestracyjnym.

27-28 października 2022, Cagnes-sur-Mer (Francja) – Natural and cultural heritage in coastal regions

  • 27 października odbędą się warsztaty poświęcone problematyce przełowienia ryb, zmiany klimatu oraz zanieczyszczeń występujące na obszarach przybrzeżnych. Warsztaty będą połączone z wizytami studyjnymi - „Odtworzenie rzeki Cagny” oraz „Dziedzictwo kulturowe: wystawy na zamku i w muzeum klejnotów współczesnych”.

  • 28 października są planowane sesje matchmakingowe. W razie zainteresowania sesją, proszę zaznaczyć to w formularzu rejestracyjnym.

 

Platforma learningowa Interreg Europa na lata 2021-2027 - projekt strategiczny programu Interreg Europa 2021-2027

Oferta platformy learningowej Interreg Europa 2021-2027 jest zbliżona do oferty z lat 2014-2020. Eksperci tematyczni będą dalej świadczyć bezpłatne usługi obejmujące między innymi:

  • organizację sesji matchmakingowych – dostosowana do potrzeb odbiorcy analiza zagadnienia rozwoju regionalnego, z udziałem ekspertów platformy oraz odpowiednio dobranych praktyków z Europy; sesje są dwugodzinne.

  • współorganizację wzajemnych ocen (ang. peer review) – pogłębiona analiza i wymiana doświadczeń z zakresu wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego, zwieńczona opracowaniem potencjalnych rozwiązań, rekomendacji i planu działania, z udziałem ekspertów platformy oraz odpowiednio dobranych praktyków z Europy; dwudniowe spotkania odbywają się w formie stacjonarnej lub online.
  • organizację tematycznych warsztatów.