Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwsze projekty edukacji transgranicznej oraz transportu multimodalnego na polsko-słowackim pograniczu

Komitet Monitorujący programu Interreg Polska-Słowacja zatwierdził do dofinansowania 4 przedsięwzięcia o wartości 1,3 mln euro. Dofinansowanie uzyskały 3 projekty edukacji transgranicznej oraz 1 projekt wspierający rozwój transportu multimodalnego na polsko-słowackim pograniczu. Komitet obradował 10 maja 2017 r. w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji.

"Projekty z tych obszarów to nowość w programie, a przez to i swego rodzaju wyzwanie dla beneficjentów. Liczymy na to, że dzięki tym inwestycjom będziemy mieli już przetarte nowe szlaki w polsko-słowackiej współpracy" – powiedział Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju, obecny na posiedzeniu Komitetu Monitorującego.

Wiceminister Adam Hamryszczak

Projekty edukacyjne zakładają m.in. wymianę doświadczeń, przedsięwzięcia pilotażowe, praktyki zawodowe oraz wyjazdy studyjne. Łącznie w tych inicjatywach weźmie udział ponad 3 tys. osób z Polski i Słowacji. 

Projekt „Lasy nie znają granic” zakłada wypracowanie optymalnego modelu edukacji na poziomie szkoły średniej w zakresie leśnictwa. Kształcenie w tej dziedzinie ma przyczynić się do wzrostu kompetencji zawodowych ludzi młodych, co w konsekwencji zachęci ich do pozostania na polsko-słowackim pograniczu. W ramach projektu odbędzie się również pilotażowy program wymiany uczniów.

Przedsięwzięcie „Carpathia education” oferuje szkolenia dla pracowników branży turystycznej, studentów kierunków turystycznych i uczniów szkół hotelarskich z regionu Karpat. Ich celem będzie poprawa poziomu świadczonych usług turystycznych po obu stronach granicy. Dzięki przedsięwzięciu pracodawcy zyskają dostęp do wyszkolonej i przygotowanej do pracy kadry z branży turystycznej. Projekt zakłada organizację transgranicznych targów edukacji i pracy, na których przedstawione zostaną systemy edukacji turystycznej krajów karpackich i Szwajcarii, gdzie turystyka jest jedną z ważniejszych sektorów gospodarki. Ponadto studenci uczelni turystycznych pogranicza zostaną skierowani na praktyki w obiekcie karpackim spełniającym wysokie standardy obsługi klienta zagranicznego oraz wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Szwajcarii.

Dzięki projektowi „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość” studenci będą mogli wziąć udział w pilotażowym szkoleniu, które przybliży im zagadnienia turystyki wiejskiej oraz wskaże możliwości, jakie w tym zakresie daje pogranicze. Oddziaływanie projektu dotyczy głównie studentów, absolwentów, młodych osób bezrobotnych i zainteresowanych obszarem turystyki wiejskiej.

Z kolei inwestycja „Budowa parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Novym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim” odpowiada na potrzeby pogranicza, jakimi są węzły przesiadkowe integrujące komunikację zbiorowej z indywidualną. W tych gminach powstaną parkingi typu park&ride. Mieszkańcy sąsiadujących gmin oraz przybywający tu turyści po pozostawianiu samochodów na parkingu będą mogli w wygodny sposób kontynuować dalszą podróż, skorzystać z przesiadki do środków zbiorowej komunikacji np. pociągu (trasa Katowice – Zwardoń) lub skorzystać z możliwości udania się na wycieczkę rowerową w najbliższej okolicy lub do sąsiedniej gminy. Dodatkowo projekt zakłada po stronie polskiej budowę m.in. zatoki autobusowej, wiaty rowerowej, placu zabaw dla dzieci oraz ścieżki rowerowej.

"Wszystkie zatwierdzone projekty z obszaru edukacji i transportu multimodalnego są bardzo ważne dla rozwoju pogranicza polsko-słowackiego. Mam nadzieję, że zostaną sprawnie wdrożone, a ich wysoka jakość pozwoli na prezentację rezultatów tych projektów na szerszym forum społeczności europejskiej"– powiedziała Katerina Mihaľova, dyrektor generalna pionu ds. programów transgranicznych w słowackim Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szczegółowe opisy wszystkich projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej programu: www.plsk.eu

Podczas spotkania zapowiedziano także organizację forum partnerstwa dla potencjalnych wnioskodawców, które odbędzie się 5-6 czerwca 2017 roku. Wydarzenie będzie skierowane do tych, którzy potrzebują wsparcia w znalezieniu właściwych partnerów po drugiej stronie granicy lub dopracowania koncepcji projektu. Szczegóły już wkrótce na stronie programu.

Lista zatwierdzonych projektów - edukacja (PDF 326 KB)

Lista zatwierdzonych projektów - transport (PDF 298 KB)