Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Opisy projektów zatwierdzonych w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

W Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego po pierwszym naborze zatwierdzono 35 projektów.

Poniżej zamieszczamy streszczenia projektów.

Priorytet 1 „Potencjał dla innowacji”

Cel szczegółowy 1.1 „Infrastruktura badań i innowacji”:

Cel szczegółowy 1.2 „Inteligentna specjalizacja”:

Cel szczegółowy 1.3 „Innowacje nietechnologiczne”:

Priorytet 2 „Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi”

Cel szczegółowy 2.1 „Czyste wody”:

Cel szczegółowy 2.2 „Energia odnawialna”:

Cel szczegółowy 2.3 „Efektywność energetyczna”:

Cel szczegółowy 2.4 „Zasobooszczędny niebieski wzrost”:

Priorytet 3 „Zrównoważony transport”

Cel szczegółowy 3.1 „Interoperacyjność transportu”:

Cel szczegółowy 3.2 „Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi”:

nie zatwierdzono jeszcze żadnego projektu

Cel szczegółowy 3.3 „Bezpieczeństwo morskie”:

Cel szczegółowy 3.4 „Żegluga przyjazna dla środowiska”:

Cel szczegółowy 3.5 „Mobilność miejska przyjazna dla środowiska”:

nie zatwierdzono jeszcze żadnego projektu.