Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Opis projektów zatwierdzonych do dofinansowania w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Na stronie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zamieszczono opis 35 projektów zatwierdzonych do dofinansowania w pierwszym naborze.
Bierze w nich udział 66 polskich partnerów.

Dwa transnarodowe projekty zarządzane są przez polskie instytucje. Ich genezę, cele oraz zarys prac podejmowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi przedstwiamy poniżej.

Dziesiątki tysięcy ton broni chemicznej i konwencjonalnej spoczywa na dnie Morza Bałtyckiego, jako pozostałości po II Wojnie Światowej. Wiadomo, że amunicja zawiera bojowe środki trujące, które ze względu na swoją toksyczność stanowią zagrożenie dla środowiska, dla rybaków oraz innych podmiotów prowadzących prace na dnie morza. Projekt DAIMONDecision Aid for Marine Munition. Projekt zmierza do opracowania metod oszacowania zagrożenia związanego z poszczególnymi rodzajami amunicji, klasyfikacji zagrożeń i możliwości wykorzystania różnych metod remediacji broni z dna morza. Podjęte zostaną tematy nie tylko związane z ochroną środowiska, ale również dotyczące uregulowań prawnych i aspektów ekonomicznych. Opracowane metody wykorzystane zostaną podczas badań pilotażowych prowadzonych w obszarze Zatoki Fińskiej, okolicach Bornholmu, Głębi Gdańskiej i Cieśnin Duńskich. Pozwoli to stworzyć narzędzia dla interesariuszy z krajów nadbałtyckich (administracja morska, agencje ochrony środowiska), dla efektywnego rozwiązywania problemów broni chemicznej w ich Wyłącznych Strefach Ekonomicznych. Projekt zrzesza 13 instytucji naukowych i administracyjnych z Polski, Litwy, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Norwegii i Holandii, a koordynowany jest przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

Problem starzejących się społeczeństw stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla rządów i gospodarek krajów na całym świecie, jak i naukowców oraz przedsiębiorstw. Oferta rynkowa produktów dostosowanych do potrzeb seniorów jest fragmentaryczna, lub prawie w ogóle nie istnieje. Wzmacniając współpracę ponadnarodową i angażując specjalistów różnych branż projekt BaltSe@nioR (Innovative solutions to support enterprises in the Baltic Sea Region in product development aimed at raising comfort and safety of seniors living at home) ma na celu próbę przekształcenia globalnego wyzwania, jakim jest zapewnienie seniorom warunków odpowiadających ich potrzebom w nowe, fascynujące możliwości biznesowe dla przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego. Wykorzystując szerokie kompetencje czołowych ekspertów Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie meblarstwa, wzornictwa, technologii teleinformatycznych i robotyki, ekonomii i nauk społecznych, projekt BaltSe@nioR dostarczy zestawu innowacyjnych narzędzi, wiedzy oraz metod pracy wspomagających przedsiębiorstwa w procesie tworzenia nowych produktów dostosowanych do potrzeb osób starszych. Odpowiadając na potrzebę podniesienia komfortu i bezpieczeństwa seniorów, projekt przyczyni się tym samym do zwiększenia potencjału innowacyjnego przemysłu meblarskiego w Regionie Morza Bałtyckiego. Projekt zarządzany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Uczestniczą w nim partnerzy z 9 państw: Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Szwecji, Norwegii i Finlandii.

Kolejny dwuetapowy nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego zostanie otwarty w marcu br. Informacje o zasadach naboru zostaną zamieszczone w terminie późniejszym