Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O projektach transnarodowych w PANORAMIE

W letnim numerze czasopisma Komisji Europejskiej - PANORAMA, w artykule Interreg w akcji, podane są przykłady projektów transnarodowych. 

Ilustrują one trzy tematy wymagające współpracy ponadnarodowej:

  1. dostosowanie do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności oraz zarządzanie ryzykiem,  
  2. ograniczenie emisji CO2 w sektorze energetycznym i transporcie,
  3. wspieranie przedsiębiorczości, w tym wśród młodych oraz poprawa innowacyjności.

Możemy przeczytać m.in. o projektach realizowanych w ramach programu INTERREG Europa Środkowa: RUMOBIL i CERIecon oraz programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego: DiveSMART-Baltic i BALTSE@NIOR.

"Przy realizacji projektów współpracy transnarodowej pracują wspólnie osoby z sektora publicznego, instytucji badawczych i ośrodków akademickich, a także przedsiębiorstw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z różnych krajów. Wspólne problemy motywują ich do angażowania się we współpracę transnarodową, aby pomóc budować zaufanie ponad granicami i wspierać integrację europejską".

Zachęcamy do lektury:

Polska wersja PANORAMY NR 69 (PDF)