Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowy konkurs na projekty drogowe na pograniczu polsko-słowackim

1 lipca 2019 r. ruszył nowy konkurs na projekty z obszaru transgranicznej infrastruktury drogowej. Na remont lub modernizację drugo- i trzeciorzędnych dróg pogranicza przeznaczono dodatkowe 6,7 mln euro środków unijnych (ponad 28 mln złotych).

"Polsko-słowacko pogranicze potrzebuje lepszych połączeń komunikacyjnych. Dzięki nowym inwestycjom drogowym poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne w regionie. Lepsze drogi to także większy komfort podróżowania i krótszy czas dojazdu zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających polsko-słowackie pogranicze - powiedział wiceminister Waldemar Buda."

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg - ważnych transgranicznych odcinków sieci TEN-T, zwłaszcza budowę lub modernizację infrastruktury drogowej łączącej systemy transportu po obu stronach granicy.

W konkursie będą kwalifikowalne wyłącznie projekty gotowe do realizacji. Oznacza to, że na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca powinien złożyć kompletną dokumentację techniczną projektu wraz ze wszystkimi pozwoleniami na budowę (ew. zaświadczeniami właściwych organów o złożeniu wniosków o wydanie takich pozwoleń). Wnioski o dofinansowanie można składać on-line do 16 września.

Wybór projektów do dofinansowania zaplanowano na grudzień 2019–styczeń 2020. Szczegóły konkursu są dostępne na stronie programu Interreg Polska-Słowacja oraz na Portalu Fundusze Europejskie.