Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe mikroprojekty w programie Interreg Czechy-Polska

Pod koniec 2021 roku wsparcie z programu Interreg Czechy-Polska uzyskały 23 mikroprojekty.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie około 500 tys. euro.

Finansowane będą mikroprojekty związane z turystyką i rozwojem zasobów naturalnych i kulturowych, ukierunkowane na rzecz rozwoju współpracy instytucji i społeczności na pograniczu polsko-czeskim oraz edukacją.

Nabory przeprowadziły Euroregion Silesia i Euroregion Beskidy.