Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe mikroprojekty w Interreg Polska-Słowacja!

20 stycznia 2021 roku w projektach parasolowych realizowanych przez Euroregion Karpacki Polska w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim wybrano do dofinansowania kolejne mikroprojekty.

Przedsięwzięcia, które będą realizowane na pograniczu polsko-słowackim, zatwierdzono w priorytetach:

  • Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru wsparcia,
  • Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Czternaście nowych mikroprojektów z dziedziny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego otrzymało ponad 610 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Siedem dotyczących kwestii edukacji otrzymało wsparcie z EFRR w wysokości około 270 tys. euro.