Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe mikroprojekty na pograniczu polsko-czeskim

W drugiej połowie kwietnia 2022 roku wsparcie z programu Interreg Czechy-Polska uzyskało pięć mikroprojektów. Partnerzy otrzymają środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75 tys. euro.

Finansowane będą działania związane z turystyką i rozwojem zasobów naturalnych i kulturowych oraz ukierunkowane na rzecz rozwoju współpracy instytucji i społeczności na pograniczu polsko-czeskim.

Nabór prowadził Euroregion Nysa.