Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe działania na pograniczu polsko-czeskim

W końcu maja 2021 roku wsparcie z programu Interreg Czechy-Polska uzyskało 25 mikroprojektów. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie ponad 465 000 euro.

Finansowane będą przede wszystkim mikroprojekty inwestycyjne związane z turystyką, z obszaru rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych. Część środków trafi także do gmin i stowarzyszeń, które będą działały na rzecz rozwoju współpracy instytucji i społeczności na pograniczu polsko-czeskim.

Nabór przeprowadził Euroregion Nysa.