Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nieodpłatne wsparcie dla start-upów oraz mikro i małych firm

Projekt o akronimie "InNow" współfinansowany z programu Interreg Europa Środkowa, szuka kolejnych startupów oraz małych firm działających w sektorze technologii, głównie z pogranicza czystych technologii energetycznych – OZE, efektywności energetycznej, magazynowania energii itp. (ale nie tylko), chętnych do współpracy na rzecz ich rozwoju.  

Grafika przedstawia logo projektu InNOW (Interreg Central Europe)

Ankieta

Przedstawiciele startupów oraz mikro i małych firm proszeni są o wypełnienie krótkiej ankiety. Jej celem jest rozeznanie potrzeb biznesowych. W zamian InNow oferuje nieodpłatne wsparcie w formie doradztwa, szkoleń oraz pomocy w nawiązaniu kontaktów biznesowych z dużymi firmami. Wypełnienie ankiety on-line nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Pozwoli ona dostosować wsparcie projektu do realnych potrzeb firm. Z firmami, które wypełnią ankietę InnoEnergy Central Europe sp. z o.o  będzie się kontaktować przez podany w ankiecie adres email. 

InnoEnergy Central Europe sp. z o.o., partner wiodący transnarodowego projektu InNow, jest elementem systemu Knowledge Innovation Community (KIC) powołanego przez EIT (European Institute of Innovation and Technology) – organ Komisji Europejskiej. InnoEnergy od lat wspiera rozwój technologicznych startupów inwestując środki w ich rozwój oraz oferując im know-how, a także swoją ogromną bazę sieci powiązań na poziomie całej Europy oraz poza nią.