Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Największy w Polsce system monitorowania stanu powietrza dzięki projektowi AWAIR

W Katowicach powstał największy system monitorowania stanu powietrza w Polsce. Składa się z 127 czujników zamontowanych na terenie całego miasta oraz 154 ekranów na których prezentowane są stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, pomiary z najbliżej zlokalizowanej stacji WIOŚ oraz indeks jakości powietrza.  Czujniki i ekrany zamontowane są w instytucjach użyteczności publicznej m.in.  w szkołach, żłobkach, przedszkolach a także w niektórych przychodniach, domach kultury czy ośrodku sportowym. Inwestycja została dofinansowana z projektu AWAIR (pełna nazwa Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zjawiskom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, poprawa jakości życia obywateli w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich w Europie Środkowej, w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Na zdjęciu system monitorowania powietrza AWAIR_1

"Czujniki zbierają informacje, które prezentowane są na monitorach zamontowanych w instytucjach użyteczności publicznej. Informacje te są również dostępne poprzez stronę internetową powietrze.katowice.eu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
– W przyszłości dane z systemu AWAIR będziemy wykorzystywać do prognozowania jakości powietrza w Katowicach na kolejne dni, wykorzystując Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz, co pozwoli nam działać z wyprzedzeniem. To będzie duża zmiana jakościowa w zarządzaniu miastem. Zamiast reagować na to, co dzieje się w danej chwili – czyli np. ostrzegać mieszkańców, że pojawił się smog, będziemy mogli to odpowiednio wcześniej zapowiedzieć i także zdefiniować geograficznie. Pamiętajmy, że na terenie Katowic występują różnice w stężeniach pyłów – w zależności od dzielnicy, czy też warunków pogodowych – dodaje prezydent".

W ramach transnarodowego projektu AWAIR miasto Katowice otrzymało dofinansowanie z programu Interreg Europa Środkowa. Liderem projektu jest Regionalna Agencja Zapobiegania, Środowiska i Energii z regionu Emilia-Romagna we Włoszech. W skład konsorcjum wchodzą: Główny Instytut Górnictwa, Narodowe Międzyuczelniane Konsorcjum na rzecz Nauk z Włoch, Niemieckie Centrum Badawcze na rzecz Zdrowia i Środowiska, oraz przedstawiciele władz lokalnych: miasta: Katowice, Parma, Budapeszt i Graz.

logo_awair_m

 

Więcej informacji, w tym o działaniach podejmowanych przez partnerów zagranicznych, zamieszczono na stronie projektu.